Iskolatörténet

-1728-tól Gyergyócsomafalvának saját papja van P.Tóbi Mihály személyében.

-1730-tól Csomafalvának kántortanítója van, és a falu az egyház segítségével felépítette a papi és mesteri házakat , sőt a mester udvarán egy kis iskolát amely 1730-tól 1820 között fenn áll.

-1820-ban a Maros partján levő kántorális telken iskola épült két tanteremmel.

-1903-ban Török Ferenc, az Iskolaszék elnöke kérésére 1912-ben felépítik a ma is álló , Marosparti iskolát, amely működött mint egyházi iskola, majd 1924-től államosítják.

-1885-ben 595 iskolaköteles gyermek volt a faluban, ami szükségessé tette a négy tanerő beállítását.

-1918 előtt a gyergyócsomafalvi iskola eleget tett mind a nagy szabású gyermek felkészítési követelményeinek, mind az oktatás megfelelő színvonala biztosításának. Az oktatás magyar nyelven folyt.

-1929-ben párhuzamos osztályokat indítanak, így a Töltésen, Szászfaluban iskolát kell építeni, 1930 szeptember 28-án átadják a Szilágyi iskolát, a mai 3-as számú Köllő Miklós iskola, 2 osztályteremmel. A tanköteles gyerekek száma már eléri a 708-at.

-1935-ben Csomafalva lakóinak száma 4371.  9 tanerős római katolikus iskola és 9 tanerős állami iskola működött.

-1937-ben felépül a Fa iskola Szászfaluban, a mai 4-es számú Köllő Miklós iskola, két tanteremmel.

-1955-ben felépítik a Somlyóvölgyi iskolát két tanteremmel.

-1955-ben a központban újabb iskola épült 4 tanteremmel.(Kivonat a Rokaly József-Gyergyócsomafalva monográfiája c. könyvből)

-1982-ben felépítették a 16 tantermes központi iskolát, mely 1990 március 15-én fel veszi a Köllő Miklós nevet, Csomafalva szülöttje, a híres Petőfi, Kossuth, IV Béla, Mária-Terézia, Szent István , és sok más szobor készítője.

Jelenleg a  2016-2017-es tanévben , Gyergyócsomafalva iskola hálozatához tartozik a:

- Köllő Miklós Általános Iskola V-VIII osztály  126 tanulóval, 7 osztály

- Köllő Miklós Általános Iskola előkészítő-IV osztály  121 tanulóval, 6 osztály

- Szilágyi Iskola előkészítő-IV osztály  56 tanulóval, 3 osztály

- Fa  Iskola elékészítő-IV osztály  17 tanulóval, 1 osztály

- Csalóka Óvoda  73 gyerek, 4 csoport

-Csalóka Napközi Otthon  40 gyerek , 2 csoport

Összesen 433 gyerek jár óvodába és iskolába.

Tanintézményünk egy jól felszerelt, gazdag anyagi bázissal rendelkezik, annak ellenére, hogy az oktatás 6 épületeben folyik.

Az V-VIII osztályos ,,nagy iskolában,, jól felszerelt laborok állnak a diákok rendelkezésére: kémia, fizika, biológia . Ezen kivül kabinetek: földrajz, informatika, matematika, magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, pszichopedagógia-logopedia ,vallás.

Iskolánk rendelkezik rádió-stúdióval, díszteremmel, Dokumentációs Információs Központtal  a könyvtárral egybekötve. Rendelkezünk korszerű sportteremmel, jégkorongpályával és  sportpályával.

8 óvónő, 10 tanító, 20 tanár melett, egy titkár, egy könyvelő, egy adminisztrátor, és 12 személyzeti, takarító, karbantartó végzi nap mint nap munkáját a szeretet és nevelés jegyében.

Érdemes ebben az tanintézményben  tanulni mert, fejlesztési tervünk, pedagógiai programjaink úgy vannak összeállítva, hogy a gyermek-szülő, a település , a régió és nemzetközi igényeket egyeztetjük az iskola hagyományaival és érdekeivel.

Célrendszerünk magába folglalja a tudatos , következetes tanulás-tanítás politikáját.

Olyan készségek és képességek kialakítására törekszünk , mint a jó eredmények elérése a vizsgákon, helyzetfelismerő, vezetőszerep vállalása, nyitott szelektív képesség kialakítása, művészetek és az új iránti fogékonyság kialakítása, egyéni érdekeket a társadalmi normákkal egyeztetni , a tudás képességének fejlesztése.

 

Köllő Miklós Általános Iskola 2011-2024 Gyergyócsomafalva
Szerkeszti a H A R D I N F O