Amire a hagyomány kötelez

Amire a hagyomány kötelez

A tanév végéhez közeledve tanár, diák, szülő egyaránt a számadás pillanatait éli meg. Az iskola, mint az oktató- nevelő tevékenység szervezett formájának kerete, a jelen elvárásaira, kihívásaira, az állandó megújulásra törekvés jegyében tud válaszolni. Iskolánk célja, hogy segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és tudásban gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Ez sokdimenziós, bonyolult és felelőségteljes feladat, melynek teljesítése kitartó munkát, összefogást igényel, minden ebben érdekelt tényezőnek.

Iskolánk tanügyi közössége ezek tudatában végezte és szándékszik végezni munkáját az elkövetkezőkben is. Ennek bizonyosságát igazolja, hogy számos helyi, regionális, országos és nemzetközi versenyen és pályázaton szerepeltek sikerrel diákjaink, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezek közül szeretném kiemelni a következőket:

Ezen eredmények, és az elkövetkező versenyekre, megmérettetésekre való további készülődés bizonyítéka annak, hogy iskolánk a tudás társadalmának teljesítményorientált elvárását igyekszik teljesíteni. Tudatában vagyunk, hogy ennek megvalósítása elkötelezett, és ismereteiket állandón tökéletesítő pedagógusokra, gyermekeik jövőjéért az iskolával együttműködő szülőkre, és az oktató nevelő munka anyagi- műszaki feltételeit biztosító társadalmi háttérre van szükség. Feladat van mindnyájunk számára, teljesítésük nem könnyű, én mégis hiszem, hogy eredményeink tovább javításának szándéka lehet a jövő sikereinek biztosítéka.  

Dézsi Zoltán aligazgató