Amire a hagyomány kötelez

Amire a hagyomány kötelez

A tanév végéhez közeledve tanár, diák, szülő egyaránt a számadás pillanatait éli meg. Az iskola, mint az oktató- nevelő tevékenység szervezett formájának kerete, a jelen elvárásaira, kihívásaira, az állandó megújulásra törekvés jegyében tud válaszolni. Iskolánk célja, hogy segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és tudásban gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Ez sokdimenziós, bonyolult és felelőségteljes feladat, melynek teljesítése kitartó munkát, összefogást igényel, minden ebben érdekelt tényezőnek.

Iskolánk tanügyi közössége ezek tudatában végezte és szándékszik végezni munkáját az elkövetkezőkben is. Ennek bizonyosságát igazolja, hogy számos helyi, regionális, országos és nemzetközi versenyen és pályázaton szerepeltek sikerrel diákjaink, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezek közül szeretném kiemelni a következőket:

 • Koszta Zoltán 6. osztályos tanuló 3. helyezést ért el a vallás tantárgyverseny országos szakaszán- felkészítő tanár Ferenczi Julianna,
 • Márton Bencze 4. osztályos tanuló részt vett a Zrínyi Ilona matematikaverseny országos szakaszán - felkészítő tanár Csata Magdolna,
 • Iskolánkat 4 tanuló: Koszta Zoltán, Köllő Miklós, Domokos Márk-Zoltán, Lukács Gergő képviseli a Négy Határon Át történelmi vetélkedő lakiteleki döntőjén- felkészítő tanár Tódor Mária,
 • Koszta Zoltán 6. osztályos tanuló továbbjutott a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakászára - felkészítő tanár Sólyom Csilla
 • Csata Balázs-Koppány (különdíj) és Szilágyi-Madarász Nándor (89 pont a 100-ból) 6. osztályos tanulók részt vettek es jó eredmény értek el az országos Terra –földrajz versenyen- felkészítő tanár Köllő Csaba
 • Köllő Miklós 7. osztályos tanuló Öveges József fizikaverseny megyei szakaszán képviselte iskolánkat- felkészítő tanár Kopacz Pongrác
 • Lukács Gergő 8. osztályos tanuló megyei román tantárgyversenyen és a Világ Megismerése Olvasás Által versenyen képviselte iskolánkat- felkészítő tanár Szilágyi Zita
 • Domokos Márk-Zoltán 6. osztályos tanuló fizika tantárgyverseny megyei szakaszán vett részt- felkészítő tanár Kopacz Pongrác
 • Bege Katinka 5. osztályos tanuló a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei szakaszán vett részt - felkészítő tanár Koók László Attila
 • Szilágyi Zsolt és Csata Edina magyarságtörténelem tantárgyversenyen, Borsos Dániel, Domokos Kriszta, Ambrus Orsolya az 1848 történelmi versenyen képviselték iskolánkat-felkészítő tanár Tódor Mária
 • Kórusunk sikerrel képviselte iskolánkat a XXXI. Domokos Pál Péter Vándor Gyermekkórus-találkozón Gyergyószentmiklóson- felkészítő tanár Csiki Enikő
 • Iskolánk labdarugó csapatai (IV- VI osztály és VII-VIII osztály) részt vettek a Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupa körzeti szakaszain –felkészítő tanárok Nagy-György Előd Rajmond és Dézsi Zoltán
 • Király Hanna VI.B (3.díj) és Lukács Gergő VIII. A (dicséret) Csíkszeredában a magyar költészet napi szavalóversenyen szerepelt eredményesen-felkészítő tanárok Demeter Katalin és Sólyom Csilla
 • Lukács Gergő VIII. A osztályos tanuló képviselte iskolánkat Marosvásárhelyen egy rangos kreativitási verseny szavalás kategóriájában felkészítő tanár Demeter Katalin
 • Iskolánk négy diákja (Bege Katinka V.A, Huszár Csenge V.B, Koszta Zoltán VI.B, Bartalis Tamás VIII. B ) szerepelt a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán - felkészítő tanárok Demeter Katalin és Sólyom Csilla
 • a Vidám Versek Versmondó Versenye megyei szakaszán képviselte iskolánkat, és egyben az egész Gyergyói-medencét a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában Ambrus Előd V.B és Lukács Gergő VIII. A osztályos tanuló.
 • Iskolánk 44 diákja vesz részt a Hargita Megyei Tanácsa által kiírt Kiskertész programban.

Ezen eredmények, és az elkövetkező versenyekre, megmérettetésekre való további készülődés bizonyítéka annak, hogy iskolánk a tudás társadalmának teljesítményorientált elvárását igyekszik teljesíteni. Tudatában vagyunk, hogy ennek megvalósítása elkötelezett, és ismereteiket állandón tökéletesítő pedagógusokra, gyermekeik jövőjéért az iskolával együttműködő szülőkre, és az oktató nevelő munka anyagi- műszaki feltételeit biztosító társadalmi háttérre van szükség. Feladat van mindnyájunk számára, teljesítésük nem könnyű, én mégis hiszem, hogy eredményeink tovább javításának szándéka lehet a jövő sikereinek biztosítéka.  

Dézsi Zoltán aligazgató

Köllő Miklós Általános Iskola 2011-2020 Gyergyócsomafalva
Szerkeszti a H A R D I N F O