Amire a hagyomány kötelez

A tanév végéhez közeledve tanár, diák, szülő egyaránt a számadás pillanatait éli meg. Az iskola, mint az oktató- nevelő tevékenység szervezett formájának kerete, a jelen elvárásaira, kihívásaira, az állandó megújulásra törekvés jegyében tud válaszolni. Iskolánk célja, hogy segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt, szabad és tudásban gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Ez sokdimenziós, bonyolult és felelőségteljes feladat, melynek teljesítése kitartó munkát, összefogást igényel, minden ebben érdekelt tényezőnek.

Iskolánk tanügyi közössége ezek tudatában végezte és szándékszik végezni munkáját az elkövetkezőkben is. Ennek bizonyosságát igazolja, hogy számos helyi, regionális, országos és nemzetközi versenyen és pályázaton szerepeltek sikerrel diákjaink, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezek közül szeretném kiemelni a következőket:

 • Koszta Zoltán 6. osztályos tanuló 3. helyezést ért el a vallás tantárgyverseny országos szakaszán- felkészítő tanár Ferenczi Julianna,
 • Márton Bencze 4. osztályos tanuló részt vett a Zrínyi Ilona matematikaverseny országos szakaszán - felkészítő tanár Csata Magdolna,
 • Iskolánkat 4 tanuló: Koszta Zoltán, Köllő Miklós, Domokos Márk-Zoltán, Lukács Gergő képviseli a Négy Határon Át történelmi vetélkedő lakiteleki döntőjén- felkészítő tanár Tódor Mária,
 • Koszta Zoltán 6. osztályos tanuló továbbjutott a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakászára - felkészítő tanár Sólyom Csilla
 • Csata Balázs-Koppány (különdíj) és Szilágyi-Madarász Nándor (89 pont a 100-ból) 6. osztályos tanulók részt vettek es jó eredmény értek el az országos Terra –földrajz versenyen- felkészítő tanár Köllő Csaba
 • Köllő Miklós 7. osztályos tanuló Öveges József fizikaverseny megyei szakaszán képviselte iskolánkat- felkészítő tanár Kopacz Pongrác
 • Lukács Gergő 8. osztályos tanuló megyei román tantárgyversenyen és a Világ Megismerése Olvasás Által versenyen képviselte iskolánkat- felkészítő tanár Szilágyi Zita
 • Domokos Márk-Zoltán 6. osztályos tanuló fizika tantárgyverseny megyei szakaszán vett részt- felkészítő tanár Kopacz Pongrác
 • Bege Katinka 5. osztályos tanuló a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei szakaszán vett részt - felkészítő tanár Koók László Attila
 • Szilágyi Zsolt és Csata Edina magyarságtörténelem tantárgyversenyen, Borsos Dániel, Domokos Kriszta, Ambrus Orsolya az 1848 történelmi versenyen képviselték iskolánkat-felkészítő tanár Tódor Mária
 • Kórusunk sikerrel képviselte iskolánkat a XXXI. Domokos Pál Péter Vándor Gyermekkórus-találkozón Gyergyószentmiklóson- felkészítő tanár Csiki Enikő
 • Iskolánk labdarugó csapatai (IV- VI osztály és VII-VIII osztály) részt vettek a Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupa körzeti szakaszain –felkészítő tanárok Nagy-György Előd Rajmond és Dézsi Zoltán
 • Király Hanna VI.B (3.díj) és Lukács Gergő VIII. A (dicséret) Csíkszeredában a magyar költészet napi szavalóversenyen szerepelt eredményesen-felkészítő tanárok Demeter Katalin és Sólyom Csilla
 • Lukács Gergő VIII. A osztályos tanuló képviselte iskolánkat Marosvásárhelyen egy rangos kreativitási verseny szavalás kategóriájában felkészítő tanár Demeter Katalin
 • Iskolánk négy diákja (Bege Katinka V.A, Huszár Csenge V.B, Koszta Zoltán VI.B, Bartalis Tamás VIII. B ) szerepelt a magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán - felkészítő tanárok Demeter Katalin és Sólyom Csilla
 • a Vidám Versek Versmondó Versenye megyei szakaszán képviselte iskolánkat, és egyben az egész Gyergyói-medencét a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában Ambrus Előd V.B és Lukács Gergő VIII. A osztályos tanuló.
 • Iskolánk 44 diákja vesz részt a Hargita Megyei Tanácsa által kiírt Kiskertész programban.

Ezen eredmények, és az elkövetkező versenyekre, megmérettetésekre való további készülődés bizonyítéka annak, hogy iskolánk a tudás társadalmának teljesítményorientált elvárását igyekszik teljesíteni. Tudatában vagyunk, hogy ennek megvalósítása elkötelezett, és ismereteiket állandón tökéletesítő pedagógusokra, gyermekeik jövőjéért az iskolával együttműködő szülőkre, és az oktató nevelő munka anyagi- műszaki feltételeit biztosító társadalmi háttérre van szükség. Feladat van mindnyájunk számára, teljesítésük nem könnyű, én mégis hiszem, hogy eredményeink tovább javításának szándéka lehet a jövő sikereinek biztosítéka.  

Dézsi Zoltán aligazgató

Hírszendvics

Január

 • Ebben a hónapban, ahogy már évtizedek óta tesszük, (Nagy Ibolya tanárnő hagyatékát ápolva), megemlékeztünk a román irodalom egyik kimagasló alakjáról, Mihai Eminescu-ról. A diákok miután ismertették életrajzának fontosabb momentumait, kétnyelvű szavalattal, valamint a költő gyönyörű megzenésített verseinek éneklésével, rajzaik, írásaik kiállításával emlékeztek a költőre.
 • 22: a magyar kultúra napját ünnepeltük nemzeti himnuszunk kéziratának születésnapja alkalmából. Felelevenítettük szerzője, Kölcsey Ferenc életét, majd szavalatok hangzottak el, végül pedig közösen szavaltuk a himnuszt.

Február

 • 15: iskolánkból egy lelkes gyerekből álló csoport vett részt a Gyergyóalfaluban megrendezett Zrínyi Ilona matematikaverseny helyi szakaszán, melyen diákjaink igyekeztek ügyes munkával a lehető legtöbb pontszámot bezsebelni.
 • 16: körzeti magyar olimpiászra mentünk 14 diákkal Gyergyószentmiklósra. Mindenki szép eredményt ért el, a továbbjutók: Bege Katinka V.A, Huszár Csenge V.B, Koszta Zoltán VI.B, Bartalis Tamás VIII.B.
 • 19: a községi könyvtárral együttműködve felolvasó maratont tartottunk iskolánk V-VII. osztályos diákjaival, ahol Radnóti-versekkel tisztelegtünk a költő előtt.
 • 22: a matematika olimpiász körzeti szakaszán vettük részt 7 tanulóval, melyen diákjaink eredményesen szerepeltek, és tapasztalatokkal gazdagon tették haza.
 • 23: Csíkszeredában lezajlott a magyar olimpiász megyei fordulója. Kijutott az országos szakaszra Koszta Zoltán VI.B osztályos tanuló.
 • 23: Gyergyóditróban megszervezték a körzeti Terra földrajzversenyt, amelyen három diákunk továbbjutott a megyeire: Csata Balázs-Koppány V.B, Borsos Hanna VI.B és Szilágyi-Madarász Nándor VI.A.

Március

 • 2: a megyei Római Katolikus Hittan Olimpiászon részt vettek: Bege Katinka V.A, Domokos Márk Zoltán VI.A, Koszta Zoltán VI..B, Köllő Miklós VII. A. Koszta Zoltán dicséretet kapott, IV. hely.
 • 5: húshagyókeddi jelmezes felvonulást tartottunk az iskolánktól a Kossuth térig és vissza, majd bábuégetéssel egybekötött farsangtemetésen szórakozhattunk a VII. osztályosok jóvoltából, melyet egy pár órás mulatság követett a díszteremben.
 • 8: a Vidám Versek Versmondó Versenye megyei szakaszán képviselte iskolánkat, és egyben az egész Gyergyói-medencét a  székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában Ambrus Előd V.B és Lukács Gergő VIII. A osztályos tanulók.
 • 14: lezajlott az országos Kenguru Angol verseny. Iskolánkból 42 IV-VIII. osztályos diák jelentkezett. Nagyon érdekes, de egyáltalán nem könnyű nyelvi feladatokkal kellett megbirkózniuk. Felkészítő tanárok: Ambrus Ibolya, Simon Gyöngyvér, Köllő Csaba.
 • 14: 1848-as Gyergyó-medencei Történelmi Vetélkedőn vett részt iskolánkból:   Ambrus Orsolya – VIII.A osztály, Borsos Dániel – VIII.A osztály, Domokos Kriszta –VII osztály  alkotta csapat. Első díjjal tértek haza.
 • 15: iskolánk tanulói részt vettek a településen szervezett ünnepi szentmisén és  emlékünnepségen.  Iskolánk kórusa és a tanulók alkalomhoz illő szavalatai szebbé tették az ünnepet, ezáltal tisztelegve az 1848-as forradalom résztvevői iránt.
 • 16 – részt vettünk a „Négy határon át” Kárpát-medencei vetélkedő erdélyi döntőjén, csapatunk : Domokos Márk Zoltán – VI.A osztály, Koszta Zoltán –VI.B osztály, Köllő Örs – VIII.A osztály; kijutott a Kárpát-medencei döntőre, amely Magyarországon, a Lakiteleki Népfőiskolán kerül megrendezésre.
 • 22: Jakab Antal Emlékversenyt rendeztek Kilyénfalván. Iskolánk résztvevő diákjai: Orbán Amanda VII., Csata László VIII.B, Lukács Gergő VIII.A osztályos tanulók. A legtöbb Jakab Antal-idézetet tudó díjat kapták.
 • A csíkszeredai József Attila Általános Iskolában megrendezték a Terra földrajzverseny megyei szakaszát, melyről kijutott az országosra Csata Balázs-Koppány V.B és Szilágyi-Madarász Nándor VI.A osztályos diák.

Április

 • 1: A Bekecs néptáncegyüttes előadását tekinthettük meg a népházban, amelyen székelyföldi mondákat, legendákat dolgoztak fel interaktív módon, nagy tetszést váltva ki a diákok körében.
 • 3-4: a VIII. osztályosok pályabörzén vettek részt a Fogarassy Mihály Általános Iskolában. A kétnapos programot a Gyergyó-medencei Pszichopedagógiai Munkaközösség szervezte. Közel 80 szakember beszélt szakmája szépségeiről és nehézségeiről az érdeklődő diákoknak.
 • 11: az Agora alapítvány szervezésében magyar költészet napi szavalóversenyt tartottak Csíkszeredában. Iskolánkból 9 tanuló vett részt ezen, dicséretben részesült Lukács Gergő a VIII.A-ból, és III. helyezett lett Király Hanna VI.B osztályos tanuló.
 • 12: Kreativitási vetélkedő zajlott a hivatások évének jegyében Marosvásárhelyen, amelyen Lukács Gergő VIII.A osztályos diákunk képviselte iskolánkat a szavalóverseny kategóriában.
 • 23-25: Koszta Zoltán VI.B. osztályos tanuló részt vett Az Országos Római Katolikus Magyar Nyelvű Hittan Olimpián Sepsiszentgyörgyön, ahol III. helyezést ért el.

Május

 • A hónap folyamán a VIII. osztályos diákok betekintést nyerhettek két gyergyói líceum életébe: a pályaorientációs folyamat egy-egy állomása volt a Batthyány Ignác Műszaki Szakközépiskola és a Salamon Ernő Elméleti Líceum meglátogatása. A diákok szakórákat hallgathattak, ismerkedhettek az intézménnyel, ahol tanulmányaikat szeretnék folytatni.
 • Anyák napi ünnepségeken köszöntötték édesanyjukat az óvodások és a kisiskolások.
 • Iskolánk testvériskolai kapcsolatot létesített az algyői Fehér Ignác Általános Iskolával.
 • 9: megrendeztük az Európa-napot, az európai béke és egység ünnepét. Iskolánk tanulói is megemlékeztek erről a napról. A programban a két ötödik osztály is részt vett. A gyerekek zászlókat és térképet készítettek, majd magyarul, románul, angolul és németül ráírták az országok nevét. Az elkészült zászlókból  bemutatót vagy kiállítást készítettek. A gyerekek munkáját magyarországi vendégeink is megtekinthették.
 • 14: Iskolánk apraja-nagyja megtekinthette a népszerű Fölszállott a páva gálaműsorát a népházban.
 • 15 Farmlátogatást tett a két 5. osztály Domokos Árpád farmján.
 • 18: A Terra földrajzverseny országos szakasza zajlott Csomafalván. Az iskolánkat képviselő két diák nagyon jól szerepelt: Szilágyi-Madarász Nándor a VI.A-ból 89 pontot szerzett a 100-ból, míg Csata Balázs-Koppány (V.B) 90 ponttal különdíjban részesült.
 • 20: Részt vettünk Magyarországon a Lakiteleki Népfőiskolán szervezett ”Négy Határon át” vetélkedő Kárpát-medencei döntőjén.  Iskolánkat Domokos Márk Zoltán – VI.A osztály, Koszta Zoltán –VI.B, Köllő Miklós – VII. osztály , Lukács Gergő – VIII. A osztályos tanulók képviselték, összességében a 8. helyen végezve, és több különdíjat bezsebelve.
 • 27-31: Iskola másként hetet tart az V-VIII. osztály.

Június

 • 7: Iskolánk végzőseinek ballagási ünnepsége. 38 véndiák vesz búcsút intézményünktől. Isten áldása kísérje további tanulmányaikat, életüket!

14: Ünnepélyesen lezárul a 2018-2019-es tanév

 

A Szivárvány csoport 2018/2019-es

tanév anyák napi műsora

Óvónők: Ferenczi Orsolya és Bartis Tímea

Május 17-én a Szivárványcsoport délutáni alvásuk után belebújtak elegánsabbnál elegánsabb, és a habos-babos ruháikba. Érezték a gyermekek, a szép öltözetnek súlya van, valami különleges dolog fog ma történni.

q

 

 

5 órai kezdettel az óvónők megnyitották az anyák napi műsort, egy kisebb idézettel: „ Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataiban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekeiért.” A gyerekek ezt követően megköszönték az édesanyáknak versekbe foglalva a sok törődést, elfogadást, türelmet, és amit csak egy anyától kapunk meg, a feltétel nélküli szeretetet. Ezt követően a gyermekek a szüleiket egy videóval lepték meg, ahol elmondta minden egyes gyermek, hogy miért is szereti ő az anyukákát. Elhangzott itt olyan, aki azért „mert amíg ő hazamegy a napiból, az édesanyja rendet tesz” vagy „mert a kedvencét főzi” vagy „mert megöleli, megpuszilja” vagy „csak egyszerűen szeret vele lenni, mert ő az édesanyja.” A kis videó összeállítás után, a gyermekek beálltak a helyükre, kis szívekkel a kezükben, és egy zenés koreográfiával is elmondták, hogy ők mennyire szeretik az édesanyjukat. A műsor, záró éneket énekelve, átadták az ajándékokat a gyermekek az édesanyjuknak, amely egy kis általuk készített könyvecske volt. A kis könyvecskében különböző kérdésekre válaszoltak rajzzal a gyermekek, például, hogy mi a kedvenc étel, amit anyu főz. Majd egy kis uzsonna és kötetlen beszélgetés következett szülők, gyerekek között.

w

Befejezésül egy kisfiút idéznénk, aki másnap az ebédnél így emlékezett vissza a műsorra, hogy: „anyunak boldog könnyei voltak.”

Zrínyi Ilona Matemetikaverseny

Országos döntő

                2019-ben a Zrínyi Ilona Matematikaverseny kiértékelőjén Hargita megyéből, a negyedik osztályosok közül a második helyezést értem el. Ennek nagyon, de nagyon örültem. A negyedik osztályosok közül az első és a második helyezett mehetett a döntőre, amely április 12 és 14-e között került megrendezésre, Szombathelyen. Ez a város elég messze van, Magyarország nyugati részén, az osztrák határ közelében, de én szeretem a hosszú utazásokat. A legközelebbi versenyző Csíkmadarasról jött velünk. Így egyedül képviseltem Gyergyó környékét.

Az autóbusz április 11-én, csütörtökön 9 órakor indult Csíkszeredából. Így ugyanakkor kellett keljek, mintha iskolába mennék. A gyermekek közül, akik Csíkszeredában várakoztak a buszra, majd velem együtt felszálltak rá, egyet sem ismertem. Egészen Sepsiszentgyörgyig egyedül ültem, aztán az ott felülő gyerekek közül egy harmadikos ült mellém. Sokat beszélgettünk és megállapítottam, hogy okos gyerek, mert harmadikosként többet tudott kémiából, fizikából, matematikából, biológiából, mint a buszon ülő többi gyerek.

Megálltunk még Brassóban, és itt is vettünk fel versenyzőket. Az éjszakát Aradon töltöttük. Este a szálláson sokat nevettünk, bohóckodtunk, így nagyon későn aludtunk el, pedig reggel 7 órakor már indultunk tovább Szombathelyre. Majdnem végig autópályán utaztunk.

Az első nap Szombathelyen nem volt túl izgalmas: elfoglaltuk a szállást, elrendezkedtünk, vacsoráztunk, és este volt a verseny megnyitó ünnepsége. A megnyitó után előadás következett, amelyben fellépett egy bűvész, tolószékes táncosok, volt szavalás és dobosok. Nekem a bűvész tetszett a legjobban, még egy trükköt is tanított nekünk.

Szombaton reggel volt a verseny. Nagyon izgultam. A 13-as teremben, a 15-ös helyen ültem. A feladatok elég nehezek voltak, de nem csoda, mert az országos döntőkön mindig nehéz feladatokat adnak. A verseny után részvételi oklevelet, üdítőt, csokoládét, golyóstollat kaptunk, XXX. Zrínyi Ilona Matematikaverseny felirattal.

A nap további részében szabadidős programok voltak. Megnéztük a Püspökpalotát, ami nagyon szép volt, tele érdekes dolgokkal: volt benne könyvtár rejtett ajtóval, pápa szoba, királyi szoba gyönyörű bútorokkal, és a története is érdekes volt. A vezetőnk sokat viccelődött. Azt mondta, hogy kipróbálhatjuk a pápai széket, ha megfelelünk három feltételnek: férfiak vagyunk, 40 éven felüliek és van a pápától engedélyünk. Persze így senki sem ülhetett bele a pápai székbe. Meglátogattunk még egy óriási katedrálist. Ez is szép volt, de nekem a Püspökpalota jobban tetszett. Elvittek minket egy olyan helyre is, ahol mindenféle érdekes dolgot lehetett kipróbálni: 3D-s rajzot készíthettünk, kipróbálhattunk ördöglakatokat, érdekes formájú Rubik kockákat rakhattunk ki.

Vasárnap volt az eredményhirdetés. A mi csapatunkból egy csíkszeredai lány ért el nagyon jó helyezést, a korosztályában harmadik lett. Déli egy órakor indultunk hazafele. Csíkszeredáig vitt az autóbusz, oda jöttek értem a szüleim. Reggel hat órára értünk haza, úgyhogy aznap nem kellett iskolába menjek, pihenhettem.

A verseny vegyes élményekkel gazdagított: új barátokat szereztem, új helyeket ismertem meg, megtapasztaltam milyen egy igazán nagy matematikaverseny, de nehéz volt idegenek között egyedül boldogulni. Ez volt az első alkalom, hogy ilyen messzire utaztam a szüleim nélkül, és sokat tanultam belőle.

                                                                                              Márton Bence, IV. A osztály

Beszámoló

a Négy határon át kulturális vetélkedő elődöntőjéről

A Négy határon át egy olyan csapatverseny, mely a Magyarországon túl élő magyarokat célozza meg, pontosabban az erdélyieket, vajdaságiakat, felvidékieket és muravidékieket, ezen régiók kultúrája és értékei a téma.

Gyergyócsomafalvát a Köllő Miklós utódai csapat képviselte, melynek tagja Domokos Márk Zoltán, Köllő Örs és jómagam Koszta Zoltán, felkészítő tanárunk pedig, Tódor Mária történelem szakos tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm is.

Rengeteg munka után jutottunk tovább erre a 2019. március 16-án megrendezett regionális döntőre, az első három fordulót összesítve elsők voltunk.

Korán reggel indultunk, hogy időben érkezzünk meg Sepsiszentgyörgyre, a Kovászna Megyei Művelődési Központba.

A vetélkedő 11 órakor kezdődött el, ekkor köszöntötték a csapatokat, illetve bemutatták a zsűrit. 13 csapat érkezett, minden csapat húzott egy cetlit, az állt rajtuk, hogy hányadiknak kell bemutatkozniuk, illetve bemutatniuk a kisfilmjüket.

Miközben zajlott a vetélkedő, megérkezett egy különleges vendég, Lezsák Sándor, az országgyűlés egyik alelnöke.

Elérkezett a mi időnk,tizenkettedikként mutatkoztunk be, elmondtuk, hogy honnan érkeztünk, kik vagyunk és miért vagyunk ott. Bemutatkozásunkat a Köllők táncával zártuk, amelyet Örs tanított be nekünk.

Ezután levetíttették a kisfilmünket, ami legtöbb két perc hosszaságú lehetett. Minden csapat egy értéket kellett bemutasson, ami a szülőfalujában/városában található. Mi a Kossuth Lajos-szoborról készítettünk egy ismertető videót.

Ezek után négy feladat is várt ránk (nem teljesen ebben a sorrendben): anagrammák, szórejtvények, erdélyi értékek felismerése képekről, végül pedig a magyar gasztronómiából a kihúzott finomságnak leírni a receptjét. Mi például a kürtőskalácsot húztuk ki.

Ennél a feladatnál azzal viccelődtek, hogy mi vagyunk Köllő Miklós szakácsai, de szerintünk ez a feladat sikerült a legrosszabbul, szóval hamar meg is lett cáfolva a főzési tudásunk. Annyira nem volt jó, hogy azon veszekedtünk, hogy ki olvassa fel, hisz mindenki szégyenlette.

A feladatok miután elfogytak, elmentünk ebédelni. Ezt a kétfogásos ebédet szerencsére nem hozzánk hasonló szakácsok készítették, nagyon ízletes volt. Az étkezés időszaka alatt a zsűri döntött a helyezésekről, ami minket nagyon meglepett.

Kezdődött az értékelés és bejelenttették, hogy mind a tizenhárom csapat részt vehet egy nyári táborozáson.

Minden csapat kapott egy emléklapot és egy kis ajándékot, majd kiosztották a különdíjakat, ezután pedig az első három helyezés került a középpontba. Amikor a harmadik helyezettet elárulták, már azt beszéltük, hogy ha harmadikok nem vagyunk, akkor a dobogóról biztosan lecsúsztunk.

De nem… A másodikok nagy meglepetésünkre mi lettünk, ennek mindhárman nagyon örültünk.

Az ötödik és egyben utolsó forduló Magyarországon lesz megrendezve Lakiteleken, Bács-Kiskun megyében, amelyen minden régióból három-három csapat vesz részt. Erre a tavaszi vakációban kerül sor, amit már nagyon várunk.

Köszönjük Tódor Mária tanárnőnek, hogy lehetővé tette ezt az egészet!

                                                                                                             A csapat nevében: Koszta Zoltán

                                                                                                       VI.B. osztályos tanuló.

Köllő Miklós Általános Iskola -2016 Gyergyócsomafalva
Szerkeszti a H A R D I N F O