Hírszendvics II. Félév,2015-2016

Január

 • 15-én ünnepeltük Mihai Eminescu, román költő születésnapját. A VII. B osztályos diákok bemutatták röviden a költő életét, elénekeltünk 2 éneket majd egy rövid kérdéssorozat keretén belül diákjaink megmutathatták, hogy mennyire ismerik Mihai Eminescu életét és munkásságát. Irányító tanárok: Szilágyi Zita és Csiki Zsófia tanárnők
 • 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmával, Lőrincz Erzsébet tanárnő szervezésében, sor került a himnusz közös éneklésére, emellett szavalatokat és más, alkalomhoz illő énekeket hallgathattunk meg.
 • 22-én zajlott a 0-IV. osztályosok szavalóversenye. Ennek keretén belül a résztvevő diákok egy újévi illetve egy szabadon választott verset adtak elő, felkészítették a tanítók.

Február

 • 5-én farsangi körmenet és bábégetés keretén belül űztük el a telet. A diákok ötletes, különleges jelmezekbe öltöztek és nagy sikert aratott az út átkötése is, amelyből akkor szabadultak az autóvezetők, ha helyesen válaszoltak a találós kérdésekre. Ezután az iskola udvarán műsor és közös tánccal fokoztuk a hangulatot. Irányította a diákokat Ferenczi Julianna tanárnő.
 • Februárban zajlott a Zrínyi Ilona matematika verseny körzeti szakasza, amelyen sikeresen szerepelt Ambrus Beáta, VI. B és Domokos Márk-Zoltán, III.A osztályos diákok, és eljutottak a megyei szakaszra, ahol Beáta 18. és Márk 11. helyezést értek el. Felkészítették Mihálydeák István, Szilágyi János matematika szakos tanárok, és Tőke Eszter tanító néni
 • Február hónap folyamán sor került angol, magyar illetve földrajz versenyekre, ahol diákjaink szép eredményeket értek el. Felkészítő tanárok: Ambrus Ibolya, Köllő  Csaba, Lőrincz Erzsébet, Sólyom Csilla
 • 20-án, Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny körzeti szakaszán vett részt a Fogarassy Mihály Általános Iskolában, Csiki Réka, V. dik osztályos tanuló. Felkészítette Lőrincz Erzsébet tanárnő.
 • 23-án a Köllő Miklós Általános Iskola 372 személlyel nevezett be a idei Felolvasó maratonra, ez alkalommal Tamási Áron műveit olvashatták és hallgathatták a diákok. Irányította Lőrincz Erzsébet tanárnő.
 • 26-án az Adj, király, katonát! helyi vetélkedő immár tízedszer került megszervezésre iskolánkban, Lőrincz Erzsébet tanárnő szervezésével. Sikeresen szerepeltek: I. Farkas Kriszta, Köllő Emőke Zsuzsánna, Lukács Gergő, II. Csata Csaba Bálint, Görbe Amanda, Lukács Bernadett, III. Orbán Balázs, Sövér Pálma, Zsigmond Attila.

Március

 • Március végén tartották a kisiskolások az Iskola másként hetet. Ennek keretén belül mesemondóversenyen, gyár  látogatáson, tűzoltó gyakorlat bemutatón, könyvtár látogatáson és népdalversenyen vehettek részt a diákok. Irányították a tanítók.
 • Március 15-én iskolánk színvonalas megemlékező műsorral szerepelt a nemzeti ünnep alkalmával. A diákok előadásában meghallgathattuk a Nemzeti dalt és más, alkalomhoz illő szavalatokat és énekeket. Irányító tanárok: Tódor Mária történelem tanárnő, Lőrincz Erzsébet magyar tanárnő és Csiki Tibor zenetanár.
 • Március folyamán került megszervezésre a Terra földrajz verseny megyei szakasza, amelyen Csiki Lóránd és Kopacz Csaba, VII. osztályos diákok, képviselték iskolánkat. Kopacz Csaba megyei III. helyezést ért el, így ment tovább az országos versenyre, ahol dicséretet kapott, gratulálunk a résztvevő diákoknak!  Gratulálunk Köllő Csaba tanár úrnak!
 • Március havában 40 diák jelentkezett a Kis kertész programba, amit a Megyei Tanács hirdetett meg,segítette a diákokat Vitos Papp Csilla tanárnő

Április

 • Egy különleges rajzpályázatra, A farkasok élete című pályázatra neveztek be iskolánk diákjai. Nagyon sok szép és pontos munka készült ez alkalommal. Borsos Eszter, VII.A osztályos tanuló munkája 794 közül megkapta az első díjat, amelyet Eszter Sepsiszentgyörgyön vehetett át, nagy öröm közepette, gratulálunk Eszternek és Korpos Andrea tanárnőnek , aki segítette Borsos Esztert!
 • 6-án zajlott iskolánkban a Falusi iskolák megyei  labdarugó döntője, ahova 6 elődöntős csapat jutott el: Felsőboldogfalva,Karcfalva,Szárhegy,Szentábrahám, Csomafalva, Salamás. Köszönet Izsák Székely  Loránd tanfelügyelőnek, Dézsi Zoltán, Köllő  Csaba és Antal Teréz tanároknak.
 • 10-én került megrendezésre a Nagy családban élni jó! Adj, király, katonát! vetélkedő székelyföldi elődöntő, a csomafalvi iskolában. Összesen 95 diák mérkőzött meg egymással, nagyon tanulságos, érdekes és színes vetélkedőnek lehettünk részesei. A székelyföldi szakasz szerezésében részt vállalt Lőrincz Erzsébet, Antal Teréz és Csiki Zsófia tanárnők.
 • 8-10 között, Domokos Márk – Zoltán, III. A osztályos tanuló, első alkalommal vett részt a Brenyó Mihály Országos Pontszerző Matematikaversenyen. Esemény- és élmény dús napokról számolt be Márk. Országos döntőn 6. helyen végzett és különdíjat is kapott, üzeni diáktársainak, hogy számukra is a matematika tündérség, ne pedig szörnyűség legyen! Gratulálunk Márknak és Tőke Eszter tanító néninek aki felkészítette!
 • 11-én a Magyar Költészet Napja alkalmával, diákjaink szavalóversenyen vettek részt Csíkszeredában, az Agora Alapítvány megszervezésével. Iskolánkból 7 diák szavalt ezen a versenyen: Szilágyi Anna, Köllő Dálya, Lukács Gergő, Csata Kinga, Köllő Emőke, Csata Emília és Csiki Nikolett. Sok szép vers elhangzása után, diákjaink boldogan és jó hangulatban tértek haza. Felkészítette Lőrincz Erzsébet tanárnő.
 •  15-én zajlott az MTTK, vagyis Matematika és természettudományok verseny, amelyen részt vettek iskolánk diákjai is. A verseny különlegessége, hogy nem csak egy tantárgyból kell megmérkőzni, hanem egyszerre öt tantárgyból is. Iskolánk tanulója, Borsos Eszter, VII. A osztályos tanuló első helyezést kapott, gratulálunk neki!felkészítették a reál  tantárgyat oktató tanárok.
 • 21-én megtartottuk iskolánkban a hagyománnyá vált szavalóversenyt az V-VIII. osztályok számára. 23 tanuló szavalta Romhányi József verseit majd egy szabadon választott versre is sor került. Minden versenyző emléklapot kapott, a díjazottak értékes könyveket, oklevelet. Harmadik díjat Csíki Henrietta, V. B, második díjat Csata Kinga, VII. A és Köllő Emőke Zsuzsanna, VII. B, kapott. Első helyezést értek el Lukács Gergő, V. A, és Szilágyi Anna, VI. A osztályos diákok. Gratulálunk nekik!Felkészítette Lőrincz Erzsébet tanárnő.
 • Április hónap folyamán, iskolánk részese lehetett egy csemeteültető projektnek,          ,, Plant for the Planet” Ültetünk a jövőért, amelynek keretén belül minden osztály tehetett azért, hogy szép, gazdag erdőink lehessenek. Megtanultuk hogyan kell helyesen ültetni a csemetét a helyesen kiválasztott területen. Nagy élmény volt ez a lehetőség és „Ha már egy csemetét is elültetettél, nem élsz hiába” mottótól vezérelve lelkesen vették ki részüket diákjaink a projektből. Köszönet a gyergyószentmiklósi Erdészeti Hivatalnak, csomafalvi Közbirtokosság vezetőinek: Benedek Árpád és Domokos Csaba erdésznek, Antal Teréz tanárnőnek.
 • 19-22-e között zajlott iskolánkban az Iskola másként hét az V-VIII. osztályosoknak. Ennek keretén belül minden nap más témájú tevékenységekbe kapcsolódhattak be diákjaink, ilyen volt például a sport-, művészetek-, kézműves nap és idén hagyományőrző napot is tartottunk a Rendezvénycsűrnél.
 • A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny országos döntőjén iskolánkat képviselte Kedves Anita, VIII. B osztályos tanuló, irányította Sólyom Csilla tanárnő. Gratulálunk mindkettőjüknek.

Május

 • Ebben a hónapban ünneplejük az édesanyákat, ezért iskolánk diákjai, osztály szinten, rövid műsorral emlékeztek meg az édesanyákról, amelynek keretén belül versekkel, énekekkel, gondolatokkal és természetesen virággal köszöntötték őket.
 • 9-én „Egység a másságban – Európa a gyermekek szemével”,, United in diversity-Europe seen by children ,, európai projektben vettek részt a Fa Óvoda gyermekei. A projekt célja volt, hogy Európa különböző országaiban élő kisiskolás – és óvodás korú gyermekek megismerkedhessenek Európa sokszínűségével, ami az emberek kulturális, nemzeti, szellemi, fejlődésbeli másságában nyilvánul meg. A projekt keretén belül a gyermekek saját kezűleg készített rajzokat kellett postázzanak különböző országokba és elkészítették saját intézményük „Európa falát”. Jó csapatépítő, ismeretelsajátító tevékenységnek bizonyult ez a nap. Köszönet Csata Ildikó és Antal Teréz pedagógusoknak.
 • 13-án „Fától fáig, verstől versig” megyeközi versmondó versenyre nevezett be iskolánk, amelynek helyszíne Nagygalambfalva volt. Felkészítő tanár: Lőrincz Erzsébet magyartanár.
 • 20-án Remetén a Gyopár Színjátszó Csoport részt vett a Gyergyó medencei Gyermek Színjátszó Találkozón a „Kamaszha” című darabbal. Diákjaink élményekkel teli tértek haza.Felkészítette Ambrus Ibolya tanárnő.
 • 20-án iskolánk lelkes tűzoltó diákjai Parajdon megyei tűzoltó versenyen vettek részt, ahol megmutathatták ügyességüket és önfeládozókészségüket.Gratulálunk Csata Béla tűzoltónak aki felkészítette és elkísérte a gyerekeket. 

Június

 • 1-én, gyereknap alkalmával a Piactéren változatos programokat szerveztek a gyerekek számára, ahol tanítás után mindenki jól érezhette magát, és részt vehetett a programokban. Szervezte a helyi Polgármesteri hivatal
 • 7-én a csemete ültetős projekt kiértékelése zajlott iskolánkban, amelyet az angol Károly herceg által alapított segesvári Mihai Eminescu Alapítvány képviselője tartott, ezt követően almalevet és süteményt fogyaszthattak a kis csemete ültetők.
 • 8-án a Szárhegyi Művelődési Központ szervezésében, a Legendák és mondák világa Hargita Megyében   című vetélkedőn vettek részt. A rendezvény célja: Kalandozás Hargita Megye   különböző településein fellelhető legendák, mondák világában hagyományos és újszerű megközelítési módszerek révén. Első helyezést kapott a Hargita Gyöngye csapat, harmadik helyen szerepelt az Aranyászok és külön díjat kapott Szilágyi Anna, VI. A osztályos tanuló. Felkészítette Lőrincz Erzsébet.
 • 15-én két diák részt vesz a megyei közlekedési versenyen –Közlekedés és életre nevelés. Rész vesznek Biró Nándor VIII.B. o. és Sorbán Levente VII B. o tanulók Dézsi Zoltán tanár úr irányítása alatt.
 • 17-én a VIII. osztályosok ballagási ünnepsége zajlott iskolánkban. 48 végzős diák számára nyíltak ki az iskola kapui és vár rájuk a nehéz vizsga. Sok sikert kívánunk nekik!
 • 24-én, pénteken, minden diák és pedagógus számára elérkezett a nyári vakáció. Mindenkinek jó pihenést és élménydús nyarat kívánunk!
Köllő Miklós Általános Iskola 2011-2024 Gyergyócsomafalva
Szerkeszti a H A R D I N F O